O nas

Łączymy wiedzę i doświadczenie!

Wiemy, że wiedza wsparta doświadczeniem daje najlepsze efekty.

Nasza oferta skierowana jest do osób fizycznych i podmiotów gospodarczych. Zapewniamy pomoc adwokacką we wszelkich sprawach, prowadzimy stałą obsługę prawną firm.

Celem Kancelarii jest pomoc klientom w najszybszy i najskuteczniejszy sposób, pozwalający zażegnać problem w najefektywniejszy sposób.

Zajmujemy się reprezentacją i doradztwem zarówno dla osób fizycznych  jak i przedsiębiorców. Naszą misją jest wsparcie klienta na każdym etapie, bo istotą profesjonalnych usług prawniczych jest kompetentne i wielopłaszczyznowe działanie.

Specjalizujemy się w sprawach cywilnych, odszkodowaniach i pełnej windykacji należności.

Posiadamy bogate doświadczenie w sprawach spadkowych oraz w sprawach dotyczących nieruchomości.

Wspieramy przedsiębiorców w podejmowanych przedsięwzięciach gospodarczych już na etapie sporządzania umów z kontrahentami, prowadzenia negocjacji, poprzez pomoc w ocenie prawidłowości wykonania zobowiązań i ewentualnych sporów powstałych na tym tle.

Posiadamy doświadczenie w zakresie sporów dotyczących nieruchomości, sporów na tle robót budowlanych, odszkodowań w tym odszkodowań z tytułu wypadków, oraz polubownego załatwiania sporów.

Kancelaria Adwokacka Adwokata Łukasza Gieleckiego prowadzi także sprawy Klientów w zakresie prawa administracyjnego. Oferujemy pełną reprezentację interesów naszych Mocodawców przed organami administracji publicznej, odwołaniach od decyzji, skargach i skargach kasacyjnych do Sądów Administracyjnych.

Oferujemy pomoc osobom pokrzywdzonym przestępstwami poprzez występowanie w roli Pełnomocnika Pokrzywdzonych, Oskarżycieli Posiłkowych, wnoszenie i popieranie subsydiarnych aktów oskarżenia.

Wczesne podjęcie obrony

Podstawą skutecznej obrony jest maksymalnie wczesne jej podjęcie, co powinno wiązać się z koniecznością jak najszybszego powiadomienia Adwokata o zaistniałej sytuacji, by już od samego początku być świadomym przysługujących klientowi praw.

Nasza praca zbudowana jest na fundamentach zgodnych z kodeksem etyki adwokackiej. Cechuje nas dyskrecja, zaangażowanie, uczciwość, wnikliwość, profesjonalizm dzięki czemu nasza oferta idealnie dopasowana jest do indywidualnych potrzeb naszych Klientów.

Właścicielem kancelarii jest Adwokat Łukasz Gielecki Ukończył studia prawnicze na Wydziale Prawa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, a następnie rozpoczął aplikację adwokacką przy Izbie Adwokackiej w Katowicach, zakończoną zdaniem egzaminu adwokackiego w 2017 r.

W swojej praktyce skupia się na zagadnieniach związanych z prawem cywilnym, karnym oraz prawem spółek kapitałowych. Posiada bogate doświadczenie w zakresie windykacji należności, prawa administracyjnego oraz sporów między przedsiębiorcami.

Szeroki wachlarz usług prawniczych

Dzięki szerokiej współpracy ze specjalistami w swoich dziedzinach, Kancelaria oferuje szeroki wachlarz usług prawniczych. Współpracując z adwokatami, notariuszami, komornikami, doradcami podatkowymi poszerzamy swoją ofertę o pomoc na każdym etapie Państwa problemu. Koordynujemy pracę między wszystkimi podmiotami, dając w efekcie najlepsze i najbardziej oczekiwane rozwiązanie sprawy.