O nas

Prawo Cywilne

Kancelaria Adwokacka Adwokat Łukasz Gielecki oferuje kompleksową pomoc w windykacji należności. Posiadamy doświadczenie w zakresie sporów dotyczących nieruchomości, sporów na tle robót budowlanych, odszkodowań w tym odszkodowań z tytułu wypadków, prawa spadkowego, prawa umów oraz polubownego załatwiania sporów.

Wspieramy przedsiębiorców w podejmowanych przedsięwzięciach gospodarczych już na etapie sporządzania umów z kontrahentami, prowadzenia negocjacji, poprzez pomoc w ocenie prawidłowości wykonania zobowiązań i ewentualnych sporów powstałych na tym tle.

Celem Kancelarii jest pomoc klientom w najszybszy i najskuteczniejszy sposób, pozwalający zażegnać problem w najefektywniejszy sposób.

Prawo Spółek

Pomagamy Klientom zakładającym Spółki, jak i już istniejącym podmiotom, w skutecznym prowadzeniu spraw związanych z prawem spółek zarówno osobowych jak i kapitałowych. Nasza Kancelaria przygotuje wszystkie niezbędne dokumenty do zawiązania spółki, dokonania przekształceń i rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym.

Dzięki współpracy z Doradcą Podatkowym i Notariuszem, jesteśmy w stanie zapewnić wszelkie niezbędne wsparcie w podejmowanych przedsięwzięciach prowadzonych przez nas Spółek.

Oferujemy także bieżącą obsługę Spółek w zakresie spraw organizacyjnych jak i związanych z podejmowanymi przedsięwzięciami gospodarczymi.

Prawo Karne

Oferujemy pomoc osobom pokrzywdzonym przestępstwami poprzez występowanie w roli Pełnomocnika Pokrzywdzonych, Oskarżycieli Posiłkowych, wnoszenie i popieranie subsydiarnych aktów oskarżenia.

Kancelaria wspiera także Klientów oskarżonych o popełnienie przestępstw, zarówno w postępowaniu przygotowawczym jak i postępowaniu przed Sądem.

Doradzamy Klientom podejrzanym o popełnienie przestępstw informując o możliwościach obrony, przygotowując taktykę procesową i towarzysząc Klientom w czynnościach procesowych.

Istotą skutecznej obrony jest odpowiednio wczesne jej podjęcie, co wiąże się z koniecznością natychmiastowego powiadomienia Adwokata o zaistniałej sytuacji w celu poinstruowania o przysługujących prawach.

Prawo Administracyjne

Kancelaria Adwokacka Adwokata Łukasza Gieleckiego prowadzi także sprawy Klientów w zakresie prawa administracyjnego. Oferujemy pełną reprezentację interesów naszych Mocodawców przed organami administracji publicznej, odwołaniach od decyzji, skargach i skargach kasacyjnych do Sądów Administracyjnych.

Kancelaria Adwokacka dzięki ścisłej współpracy z kancelarią Doradców Podatkowych kompleksowo analizuje sprawy z pogranicza podatkowo - administracyjnego, dzięki czemu nasi Klienci mają pewność, że powierzone sprawy są w dobrych rękach.

Prawo Podatkowe

Kancelaria ściśle współpracuje z Kancelarią Doradcy Podatkowego a powierzone sprawy z zakresu podatków są poddawane analizie dwutorowo, dzięki czemu nasi Klienci mogą liczyć na kompleksowe rozwiązanie problemu.

Posiadamy możliwość świadczenia podmiotom gospodarczym pełnej księgowości, a w razie pojawienia się kłopotów z fiskusem reprezentowania interesów naszych klientów także przed Wojewódzkimi Sądami Administracyjnymi i Naczelnym Sądem Administracyjnym.

Nasza oferta dopasowywana jest do indywidualnych potrzeb Klientów.

Kancelaria Adwokacka Adwokat Łukasz Gielecki